Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Tarieven
1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.
2. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een factuur worden verstrekt.

Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
Voor annulering van behandeling gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip.
De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken.
Verklaring
Ilse Bloem verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met energetische methoden van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu.
Daarom raad ik aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens de behandelingen.
Een aanpassing in medicatie kan mogelijk zijn maar het vereist naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen.
Wanner hier een mogelijkheid voor is dan is het raadzaam dit te doen in overleg met de arts.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.